25/11/2020

עצמאות פיננסית בעולם הפנסיוני - IRA

ira

IRA- Individual Retirement Account הינה קופת גמל ו/או קרן השתלמות, המנוהלת באופן אישי ומאפשרת לחוסך לנהל את כספיו באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקים, באופן התואם את רצונותיו ואת מדיניות ההשקעה האישית שלו.

"סוף סוף ניתן להתאים את המוצר ללקוח ולא את הלקוח למוצר" כך הגדיר דן דובר, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים בישראל את היתרון המרכזי של IRA מול האלטרנטיבות המסורתיות.

על פי נתוני משרד האוצר, על אף שקיימים במכשירי החיסכון הפנסיוני מגוון מסלולי השקעה, נכון ל-2012 כ-95% מכספי החיסכון הפנסיוני של הציבור הישראלי מושקעים באמצעות מסלול ברירת המחדל – מסלול כללי. הוא מוגדר כמסלול השקעה המאפשר שיקול דעת רחב של הגוף המוסדי, כך שלמעשה אין מגבלה על מדיניות השקעה. על פי רוב יושקעו בין 0%-  50% מסך נכסי הקופה במניות.

תמונת המצב המתוארת מציגה כשל בהתאמת מסלול ההשקעה לצרכיו והעדפותיו של החוסך. כיום, לרוב המוחלט של הציבור הישראלי מדיניות השקעה זהה, שאינה מתחשבת במאפייניו האישיים ובהעדפותיו השונות של כל חוסך, לרבות גילו. מצב דברים זה מביא לכך שחלק ניכר מציבור החוסכים חשוף לסיכוני השקעה אשר אינם עולים בקנה אחד עם רמת הסיכון המתאימה להם.

"אנו משקיעים דם, יזע ודמעות בעבודתנו כדי להשיג פרנסה, האם אנו מרגישים בטוחים שהכסף שאנו חוסכים לגיל הפרישה אכן מנוהל המיטבית באופן מיטבי, המותאם לצרכינו השונים כבני אדם שונים, עם חלומות שונים ומטרות שונות?" המשיך ושאל דובר.

לחסוך בדרך המתאימה לנו

ברור לכל שאנו אנשים השונים זה מזה בהעדפותינו, צרכינו ויעודנו הפיננסים. אם כן, מדוע לא השכלנו עד כה לנהל את כספינו הפנסיונים, שרובנו נתבסס עליהם כמקור מחייתנו העיקרי לאחר פרישה?

משרד האוצר המליץ לאחרונה לחפש אלטרנטיבות להעברת הכספים לשליטת הלקוח. במטרה  להרחיב את אפשרות הבחירה של החוסכים ולאפשר להם ליצור התאמה טובה יותר של מסלולי השקעה לטעמיהם ולצרכיהם המשתנים, ייבא משרד האוצר פתרון נוסף לחסכון לטווח בינוני/ארוך – קופות גמל המנוהלות באופן אישי – IRA.

ה-IRA מגיע אלינו מארה"ב, שם הוא קיים מזה כ-30 שנה, ובו מנוהלים כשליש מכספי הפנסיה של הציבור האמריקאי. בישראל, אימצו את המודל בחלקו בכך שאפשרו לנהל רק חלק מהכספים המיועדים לחסכון לטווח בינוני-ארוך באמצעות IRA.

במודל הישראלי ניתן לנהל באמצעות IRA כספים שמקורם בקרן השתלמות, בין שנזילה ובין שלא וכן כספים צבורים בקופת גמל נזילה שבה העמית צבר ותק של 15 שנה מתאריך ההפקדה הראשונה, או לחילופין  הגיע לגיל 60 לפחות וצבר ותק של לפחות 5 שנים. כמובן שזכויותיו של החוסך, ותק הקופות/הקרנות וכל ההטבות נשמרות. 

לחסוך בדרך המתאימה לנו. (תמונה: Tax Credits , אתר: Flickr)

איך זה עובד?

הדרכים בהן ניתן לנהל כספים באמצעות IRA:

1.ניהול עצמאי - מיועד לחוסך המעוניין לשלוט באופן מלא על תמהיל נכסי הקופה ולנהל את כספו באופן עצמאי. הוא זה הבוחר את ניירות הערך בהם ישקיע ואת תדירות המסחר, בין אם מעוניין בהשקעה לטווח קצר או לטווח ארוך. החוסך מבצע את הפעולות באמצעות מערכת מסחר אינטרנטית, בדומה לאופן בו משקיע את כספיו בתיק ניירות ערך בחשבונו הפרטי.

2. מנהל תיקים אישי- בדרך זו בוחר העמית מנהל תיק השקעות שינהל את כספיו על פי מדיניות השקעה שהוגדרה מראש בהתאם למאפייניו האישיים. מנהל התיק הוא זה שמנהל את התיק בפועל.

במטרה להקטין את רמת הסיכון הגלומה בתיק ההשקעות של כל חוסך ולדאוג לפיזור מירבי, קבע הרגולטור מגבלות השקעה לכספים המנוהלים באמצעות IRA:

ניירות ערך – ניתן להשקיע רק בני"ע סחירים (מניות ואג"ח) ,פקדונות, תעודות סל וקרנות נאמנות

השקעה בחו"ל – רק בני"ע במדינות שדירוג האשראי שלהן זהה או עולה על זה של ישראל. לדוגמא: השקעה בברזיל, המדורגת BBB- אינה אפשרית, אך ניתן לרכוש תעודת סל על מדד המניות הברזילאי.

אופציות – ניתן לרכוש אופציות PUT בהיקף של עד 5% מהיקף התיק. לא ניתן לרכוש אופציות CALL.

ניירות ערך של תאגידים – ניתן להשקיע עד 10% מהיקף התיק בתאגיד מסוים (מניה ו/או אג"ח).

אין הגבלה על השקעה באג"ח ממשלתי, קרנות נאמנות , תעודות סל ו/או קרנות השקעה הרשומות במדינת חוץ מאושרת.

למה לי?

ניהול כספים פנסיונים באמצעות IRA מאפשר לחוסך לקחת את השליטה והאחריות לידיו בכל הקשור לניהול חסכונותיו לטווח בינוני-ארוך, באופן שיתאים לאופיו כמשקיע ולצרכיו הפיננסים המשתנים. כעת באפשרותו של כל אדם לקבוע את מדינות ההשקעה הרצויה לו ביחס לניהול כספו עד לרמת בחירת נייר ערך הבודד בתיק. לחוסך באמצעות IRA שקיפות מלאה של כלל הנכסים המרכיבים את חסכונותיו, גמישות גבוהה בניהול הנכסים ויכולת תגובה מהירה להתאמת מדיניות השקעה למתרחש בשווקים. בנוסף, ממשיך החוסך ליהנות מהטבות המס כמקובל בקופ"ג/קרה"ש המסלוליות וכן מציע הIRA אפשרות ליהנות מהטבות מס נוספות לחוסכים אשר מיועדים להפקיד כספים וליעד אותם לגיל הפרישה.

ועוד לא דיברנו על דמי ניהול…

יתרון נוסף טמון בדמי הניהול. בהשוואה לדמי הניהול המקובלים בתחום, דמי הניהול במסגרת ה-IRA בניהול עצמאי אטרקטיביים יותר. הסיבה לכך היא עלויות תפעול נמוכות יותר וכן עלויות קניה ומכירה זולות, גם לעומת העלויות המוצאות בבתי השקעות בחשבון מסחר עצמאי רגיל.

ולסיכום, אמר דובר, "שינוי הוא דבר מפחיד, אנו רגילים כל החיים ללכת באותה הדרך ועכשיו הגיע הזמן לשנות. זה דורש תעוזה, האתגרים הם רבים אבל עתיד  הלקוחות עובר לידיים שלהם והגיע הזמן לקחת את האחריות."

ריקי סעדי, מנהלת תחום IRA ב-IBI בית השקעות.

*תמונה ראשית: Tax Credits, אתר: Flickr.

תגיות הכתבה

שליחת תגובה


2014-כל הזכויות שמורות 2013 © מגזין WhatHot מה שחם באינטרנט
richkid אינטראקטיב