24/11/2020

עורכת הדין טל איטקין - על הנחיות בית המשפט לעניין אופן עריכת תסקיר עו"ס בתיק הסדרי ראיה

תסקיר עו"ס בתיק הסדרי ראיה

עו"ד טל איטקין משתפת את Whathot, אודות תסקיר עו"ס בתיק הסדרי ראיה

שאלת הסדרי הראיה עולה בכל תביעת משמורת. במרבית המקרים, נעזר ביהמ"ש בתסקיר עו"ס לשם קביעת סדרי הראיה שיחולו ביחס להורה שאינו משמורן. לאחרונה, ניתן פסק דין חשוב בנושא ע"י בית המשפט לענייני משפחה בב"ש, במסגרתו הנחה בית המשפט את העובדים הסוציאליים בנוגע לעריכת התסקיר. עורכת הדין טל איטקין – מומחית בענייני משפחה, מעמד אישי וירושה, מסבירה על פסק-הדין וחשיבותו.

מהותו ותפקידו של תסקיר עו"ס לסדרי דין

תסקיר עו"ס לסדרי דין הינו כלי רב חשיבות שבתי המשפט לענייני משפחה נוטים לעשות בו שימוש רב, בעיקר בתביעות בנושא משמורת והסדרי ראיה של קטינים. התסקיר נערך ע"י פקידת סעד, אשר נפגשת עם ההורים, ולעיתים אף נפגשת עם הקטין עצמו או עם הצוות החינוכי והמקצועי המטפל בקטין. בתום עריכת התסקיר, על פקידת הסעד להגיש את המלצותיה לבית-המשפט, אשר נוטה לאמץ המלצות אלו בכפוף לתגובת ההורים. עורכת הדין טל איטקין מבהירה, כי הפגישות הנערכות לשם הכנת התסקיר אינן פורמאליות, ואינן מונחות ע"י סדרי דין כאלו ואחרים. תפקידה של פקידת סעד הינו להתרשם באופן בלתי-אמצעי מהורי הקטין, במטרה לסייע לבית-המשפט לראות את התמונה המלאה בדונו בתביעה הנוגעת לקטינים, בכדי לפסוק בהתאם לטובת הקטינים שהינה עיקרון העל המנחה את הפסיקה.

על פסק-הדין וחשיבותו

עסקינן בתביעה שהוגשה ע"י אם, במסגרתה דרשה לצמצם את הסדרי הראיה בין הקטין לאביו, עליהם הוסכם בהסכם הגירושין שכרתו הצדדים וקיבל תוקף של פס"ד ע"י ביהמ"ש. על-מנת לברר את התביעה, הורה ביהמ"ש לעו"ס לסדרי דין על עריכת תסקיר. האב טען, כי התסקיר הינו מגמתי ומשקף בצורה ברורה את גרסתה וטענותיה של האם בלבד, תוך שהוא מתעלם מגרסת האב וטענותיו. בית המשפט בחן את התסקיר וקבע, כי מן התסקיר עולה תמונה שיש בה כדי לאשש את טענותיו של האב. כך למשל, ציין בית המשפט את העובדה שהעו"ס לא דרשה כל תגובה מצד האב, ביחס לטענת האם לפיה האב מתגורר עם אחיו, הסובל מהפרעת נפש והתמכרות לסמים. באופן דומה, לא נדרשה כל תגובה מצד האב ביחס לטענת האם שהאב נדקר ע"י אחיו לעיני בנו הקטין, במהלך קטטה שפרצה בין השניים. השופט גביזון הדגיש פסק דינו את חובתה של עו"ס להיות ניטראלית לחלוטין בעת עריכת תסקיר להורים, ואת החשיבות הרבה שבהקפדה על כלל זה, לאור השפעת התסקיר על גורלו של הקטין ושגרת חייו. כן ציין השופט, כי עו"ס ממונה כמומחה מטעם בית המשפט ונחשבת לידו הארוכה, על כן מצופה ממנה ביתר שאת לערוך תסקיר בצורה אובייקטיבית, ולדרוש את תגובתו של ההורה ביחס לכל טענה שעולה מצד ההורה השני, אשר יש בה כדי הטיל דופי בתפקודו של אותו הורה. השופט גביזון חזר והדגיש, כי על התסקיר להיעשות בצורה מקצועית וגם להיראות ככזה, והורה על עריכת תסקיר משלים בשים לב להנחיותיו.

עו"ד טל איטקין מציינת, כי מדובר בהחלטה חשובה מאין כמותה. קביעת בית-המשפט במקרה דנן מלמדת על החשיבות הרבה שבהקפדה על עריכת תסקיר אובייקטיבי, אשר לוקח בחשבון את עמדת שני ההורים ומשקף נאמנה את המצב העובדתי בפועל. כיוון שבתי המשפט נוטים לאמץ במרבית המקרים את המלצות התסקיר במלואן, הרי שלאופן עריכת התסקיר עשויה להיות השפעה הרת גורל על גורלו הקטין, ומשך יש להקפיד הקפדה יתרה על הכללים המנחים בעת עריכתו.

תגיות הכתבה

שליחת תגובה


2014-כל הזכויות שמורות 2013 © מגזין WhatHot מה שחם באינטרנט
richkid אינטראקטיב